Ο κύριος στόχος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) είναι να αναπτύξει τις επιχειρηματικές και καινοτόμες δεξιότητες των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να τους υποστηρίξει στην ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό, η ΜΟΚΕ υλοποιεί δραστηριότητες όπως: διδασκαλία μαθημάτων επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, εξασφάλιση άμεσης επαφής με την επιχειρηματική κοινότητα, διαλέξεις γνωστών επιχειρηματιών, σεμινάρια και προγράμματα καθοδήγησης, επιχειρηματικές δραστηριότητες φοιτητών μέσω εξειδικευμένων οδηγών και εργαλείων και ατομικής συμβουλευτικής. Χρησιμοποιείται ένα μείγμα σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων, τα οποία συνεχώς επικαιροποιούνται: ομαδική εργασία, ομιλίες από προσκεκλημένους - κυρίως νέους - επιχειρηματίες και εργασία με έμπειρους συμβούλους, επισκέψεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις, στήριξη φοιτητικών ομάδων μέσω εξειδικευμένων οδηγών και εργαλείων και διοίκηση ομάδων και διοργάνωση εκδηλώσεων και διαγωνισμών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες (προσομοιώνουν μια πραγματική προσπάθεια εκκίνησης) με στόχο να παρουσιάσουν τις ιδέες και τα σχέδιά τους γραπτώς και να τις υπερασπιστούν προφορικά (pitching). Η δράση της ΜΟΚΕ δεν περιορίζεται στους φοιτητές, καθώς υποστηρίζει και προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ερευνητές και ερευνητικές ομάδες, αλλά και σε άτομα/ομάδες εκτός Πανεπιστημίου. Στόχος είναι η σωστή καθοδήγηση (coaching) των ατόμων/ομάδων που έχουν κάποια επιχειρηματική ιδέα με σκοπό την εμπορική αξιοποίησή τους. Η ΜΟΚΕ συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκά και εθνικά, τα οποία σχετίζονται με την υποστήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Σημαντική είναι τέλος, η τεχνογνωσία που υπάρχει όσον αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς η ΜΟΚΕ έχει συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα που αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και έχει υποστηρίξει ένα σημαντικό αριθμό κοινωνικών επιχειρήσεων στη διάρκεια της δράσης της.

H ΜΟΚΕ αποτελείται από τρία τμήματα, υπό το συντονισμό του Επιστημονικού της Υπευθύνου, τα οποία είναι τα εξής:

  • Τμήμα Διδασκαλίας Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας
  • Τμήμα Αρωγής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
  • Τμήμα Συντονισμού και Διαχείρισης
Διαβάστηκε 1602 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 21:18
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ιστορικό ΠΕΓΑ »