Η Ομάδα της ΜΟΚΕ Π.Θ.

Παντολέων Σκάγιαννης

Σταμπουλής Γεώργιος

Μπάρλας Αχιλλέας

Ζυγούρα Άννα

Ροδακινιάς Πέτρος

Κεσσοπούλου Σοφία

Σταθάκη Χρυσή

Γεωργατζή Βασιλική

Γεωργίου Απόστολος

Βέτσικας Απόστολος