Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα του επιχειρείν και να αναπτύξουν αντίστοιχες ικανότητες δημιουργικότητας, επικοινωνίας και ηγεσίας.

Κλικ εδώ για μεταβαση στο e-Class

Οκτωβρίου 20, 2018

Το μάθημα έχει στόχο να εισάγει τους φοιτητές στην προβληματική των νέων απόψεων για την οργάνωση της παραγωγής και την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων του δυτικού κυρίως κόσμου, δηλαδή στην προβληματική της μετάβασης από τα φορντικά στα μεταφορντικά μοντέλα ανάπτυξης και παραπέρα στην κοινωνία της γνώσης και μάθησης.

Κλικ εδώ για μεταβαση στο e-Class locksecure2

Δεκεμβρίου 07, 2018

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και ικανότητες για την αποτελεσματική σύνθεση και αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Κλικ εδώ για μετάβαση στο e-Class

Οκτωβρίου 20, 2018

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της τεχνολογίας και της τεχνολογικής εξέλιξης στην οικονομία και η εμβάθυνση στους μηχανισμούς που αφορούν την αλληλεπίδραση οικονομίας και τεχνολογίας.

Κλικ εδώ για μετάβαση στο e-Class locksecure2

Οκτωβρίου 20, 2018

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η εμβάθυνση στις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η επιχειρησιακή διαχείριση ή διαχείριση λειτουργιών αφορά στην εμβάθυνση στο σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη λειτουργία συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών (επιχειρήσεων, μη-κερδοσκοπικών οργανισμών, οργανισμών όπως νοσοκομεία, ΑΕΙ κλπ).

Κλικ εδώ για μετάβαση στο e-Class locksecure2

Οκτωβρίου 20, 2018

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και θεωρίες, τα εργαλεία και τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ, στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σχέσεις του Mάρκετινγκ με τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης.

Κλικ εδώ για μετάβαση στο e-Class locksecure2

Οκτωβρίου 20, 2018