Εκτύπωση αυτής της σελίδας

CRAYON’S: Creativity in Action to Promote Young Entrepreneurship

Project Description

1. Το Έργο CRAYON’s χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + (Key Action 2 - Strategic Partnership)

2. Βασικές δραστηριότητες του έργου:

  • Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των: Motivation 0, Δημιουργικότητα, Gamification και LEGO®*
  • Ανάπτυξη Μαθημάτων Κατάρτισης/ εκπαιδευτικού προγράμματος ενσωματώνοντας την μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί σχετικά με την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Ευθύνη
  • Ανάπτυξη Ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων-MOOC
  • Δοκιμή του εκπαιδευτικού υλικού σε ένα Εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  • Εικονικό mentoring στις επιχειρηματικές ιδέες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου
  • Εκδηλώσεις διάχυσης (σεμινάρια, εργαστήρια, εκδηλώσεις)

3. Το εταιρικό σχήμα αντιπροσωπεύει τους τρεις πυλώνες του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση + έρευνα + επιχειρηματική κοινότητα), καθώς συμπεριλαμβάνει: 2 ΑΕΙ, 1 οργανισμό, 1 θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, 1 επιχειρηματικό κέντρο και 1 ΜμΕ. Χώρες-εταίροι του προγράμματος: Ελλάδα, Ισπανία, Ολλανδία, Ρουμανία και πΓΔΜ.

Project Details

Διαβάστηκε 370 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2018 11:27